היסטוריה של המשפחה 3

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור 3- התפרקותה של המשפחה המודרנית במאה העשרים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435