העולם כקיים באמת

ישראל אורי מייטליס • תשע"א

האקוסמיזם הוא פיתוי קורץ לכל מי שמאמין שבאמת באמת אין עוד מלבדו. אך מעשה המרגלים, המוגדר כחטא, מוכיח שלא כל כך קלה דרכנו. שיח לשבת שלח.