העולם כקיים באמת

ישראל אורי מייטליס • תשע"א

האקוסמיזם הוא פיתוי קורץ לכל מי שמאמין שבאמת באמת אין עוד מלבדו. אך מעשה המרגלים, המוגדר כחטא, מוכיח שלא כל כך קלה דרכנו. שיח לשבת שלח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435