העולם שאנו הולכים ממנו דומה לחתונה

הרב שג"ר • תשס"ד

דברים בהתוועדות ל"ג בעומר, על הסתלקות הצדיק ועל החיים לאור המוות.