הפמיניזם

זוהר מאור • אייר תשע"ו

דיון על השפעת הפמיניזם על המשפחה בימינו, ועיון בקטע מתוך ספרה החלוצי של מרי וולסטונקרופט 'הגנה על זכויות האישה'.