הקדמה ללימוד התנ”ך חלק ב

הרב אלחנן ניר • יג אלול תשע"ז

חזרה על הסיבות להימנעות מלימוד תנ”ך במשך הדורות, מפגש עם מתקפת חכמי ספרד על תופעה זו, והניסיון למענה על כך של הרש”ש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435