הקדמה ללימוד התנ"ך חלק ב

הרב אלחנן ניר • יג אלול תשע"ז

חזרה על הסיבות להימנעות מלימוד תנ"ך במשך הדורות, מפגש עם מתקפת חכמי ספרד על תופעה זו, והניסיון למענה על כך של הרש"ש.