הקדמה ללימוד התנ”ך חלק ג

הרב אלחנן ניר • כ' אלול תשע"ז

כיצד התייחסו גדולי החסידות ללימוד התנ”ך, וכיצד התייחסו אליו הליטאים?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435