"הקומדיה הא-לוהית" – צחוקו המתגלגל של הקב"ה בבית ה

אור יחזקאל הירש • תשע"א

עיון בעבודת בית המקדש ובמשפט החז"לי "מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה" – האם ייתכן שעבודת בית המקדש הייתה בדיחה אחת גדולה?