הקרבה, יראה ושמחה

הרב יאיר דרייפוס • יב אלול תשע"ו

דיון על דברים של הרב סולובייצ’יק והרב שג”ר, על מקומה של ההקרבה והיראה בעמידה מול ה’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435