“הקרוב קרוב – קודם”

הרב נעם סמט • ב אדר א התשע"ו

שיעור רביעי בלימוד פרק ‘יש נוחלין’: המשך העיון בסוגיית הפתיחה – אופיים של שני הדרשות לירושת האב, חלחול הקול האחר של בנות צלפחד והעדפת הסוגיה את התודעה המעגלית של ה’קורבה’ על-פני התודעה הליניארית של ‘שם האב’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435