הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק א

הרב אלחנן ניר • י"ג בחשוון תשע"ט

האזכורים הרבים של משה בפתח ספר יהושע מעוררים את שאלת הזיקה ביניהם והאם יהושע נדרש לתפקד כמנהיג עצמאי או שמא כל כוחו הוא רק בהיותו ממשיכו של משה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435