ראשית החסידות 9: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ד

אלחנן ניר • ח׳ כסליו ה'תשע"ז

המשך מבוא לראשית החסידות: הבעש״ט ומלחמתו בשבתאות ובממשיכי דרכו.