הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע – פרק כ

הרב אלחנן ניר • כ"ט שבט תשע"ט

קין, הרוצח בשגגה הראשון, היה גם בונה העיר הראשונה. האם העיר באשר היא, אינה אלא עיר מקלט? ומה משמעות הדבר? מסע בין פסוקי התורה העוסקים ברוצח בשגגה ובחינת החידוש של פרקנו ביחס לכך.