הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע – פרק כב

הרב אלחנן ניר • כ"ז אדר א' תשע"ט

שבטי עבר הירדן מלאו את משימתם ולחמו כתף אל כתף עם שאר השבטים בירושת הארץ, הנה אחר כל השנים הם שבים למקומם ובדרך הם גם מקימים מזבח על הירדן. אך המזבח הזה כמעט וגורר איתו מלחמת אחים. כיצד נפתר המשבר, היכן יהושע בכל הסאגה הזו ומדוע ברגע המשבר דווקא פנחס מנהל את המצב?