הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע – פרק כג-כד

הרב אלחנן ניר • ד' אדר ב' תשע"ט

יהושע: סוף. שני נאומי הפרידה של יהושע השונים כל כך זה מזה מכריחים להזדקק להבדלים בין השניים ולחידוש שבכל אחד מהם

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435