הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – הקדמה לספר

הרב אלחנן ניר • י"ט באלול תשע"ח

משמעות המעבר מהמדבר אל הארץ, מלחם מן השמים ללחם מן הארץ ומתורת שמים לתורת ארץ. לימוד מדברי ר’ צדוק הכהן מלובלין בספרו “ליקוטי מאמרים”.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435