הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרקים טז-יט

הרב אלחנן ניר • כ"ב שבט תשע"ט

בפרקים אלו מצויה החלוקה של רוב נחלות הארץ לשבטים השונים. השיעור עוסק במספר נקודות מתוך החלוקה לנחלה: ירושת העיר גזר, הדיאלוג בין יהושע לבני שבטו ביחס לנחלתם ונחלת יהושע את תמנת סרח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435