הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרקים ג-ד

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט

מעבר הירדן, הארון ההולך לפני המחנה, משמעות מעבר זה בחיי ההנהגה של יהושע וכיצד מעצבים לדורות זיכרון של מאורע חריג – ממעבר הירדן ועד השואה והקמת המדינה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435