הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ה

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט

ברית המילה בפתח הכניסה לארץ מעלה את השאלה מדוע לא מלו ישראל במדבר, וגם את המתח שבין החיים מלאי הרוממות והיראה שבארץ הקודש לבין החיים הנורמטיביים ומבקשי הנינוחות שבארץ מולדת המתפקדת לפני הכל כבית

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435