הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק יא-יב

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט

מלחמת יהושע מול מלכי הצפון אינה זוכה להתערבות אלוקית כפי שהיה במלחמתו מול מלכי הדרום. על הייחודיות של מלחמה זו ומדוע חז"ל ראו לבקר אותו על כיבושיו הרבים