הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק יא-יב

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט

מלחמת יהושע מול מלכי הצפון אינה זוכה להתערבות אלוקית כפי שהיה במלחמתו מול מלכי הדרום. על הייחודיות של מלחמה זו ומדוע חז”ל ראו לבקר אותו על כיבושיו הרבים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435