הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק יג

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ט

פרק זה מהווה את המעבר מכיבוש הארץ לחלוקת הארץ. סיבת רצונם של בני שבט ראובן וגד להתיישב בעבר הירדן המזרחי ועיון בשאלה מדוע הגיעו גם משפחות משבט מנשה להתנחל באזור זה