הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרקים ח-ט

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט

מלחמת העי השניה היוותה הזדמנות לשיקום ממד ההרתעה של ישראל הנכנסים לארץ. ההצלחה המרשימה בקרב זה הביאה את הגבעונים למעשה העורמה שלהם. על ההבדל העקרוני בין תפיסת איש ישראל את אנשי החווי המחופשים לבין תפיסת יהושע והזקנים

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435