הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ו

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט

מדוע החרים יהושע את יריחו? על הקשר בין יריחו לעיר הנידחת ועל המחיר של ריבוי האיסורים שהשית יהושע על ישראל בעת כניסתם לארץ.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435