הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ו

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט

מדוע החרים יהושע את יריחו? על הקשר בין יריחו לעיר הנידחת ועל המחיר של ריבוי האיסורים שהשית יהושע על ישראל בעת כניסתם לארץ.