הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר: לימוד לסליחות ראשונות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435