הרב יוסי גמליאל: בבא קמא, התנאים ומדרשי ההלכה

הרב יוסי גמליאל • ט' בחשוון תשע"ט

שיעור כללי בתלמודם של תנאים לפרשיית נזיקין.