הרב יוסי גמליאל: שופר – פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות

הרב יוסי גמליאל • ח"י אלול תשע"ח

קריאה בסוגיות בדפים כז-כח במסכת ראש השנה, והעמקה אל תוך מחלוקתם של רש"י והרמב"ן אודות ראיית השופר כגולם בהמי או ככלי נגינה.