צוות

נשוי לטליה ואב לשחרי, טוב ראי ולבב.
תלמיד ישיבת מקור חיים, מעלה אדומים והר עציון.
למד ולימד בבית המדרש של ישיבת מעלה גלבוע.

הרב יוסי גמליאל

הרב יאיר דרייפוס
ראש הישיבה
הרב נעם סמט
ראש הישיבה
הרב אורי ליפשיץ
ראש בית המדרש
הרב אבישי שרייבר
הרב אלחנן ניר
מרכז תכנית נהלך ברג"ש
איתן אברמוביץ
מרכז מכון בינה לעיתים
הרב אחיה סנדובסקי
הרב יוסי גמליאל
זוהר מאור
אבישר הר שפי
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435