הרב יצחק ('ייץ') גרינברג: צלם אלוהים

הרב ייץ גרינברג • ט"ו אייר תשע"ט

שיעור אורח מפיו של הרב ייץ גרינברג, מבכירי רבני היהדות האורתודוקסית המודרנית בארה"ב על המשמעות ההלכתית, הרוחנית והמשיחית שברעיון 'צלם אלוהים'