הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 1 – פתיחה לסדרה

הרב נעם סמט • 21.10.2020

פתיחה לסדרה שתעסוק במפגש עם תורת הרב קוק כפי שהיא משתקפת מעיניו ובקריאתו של הרב שג"ר.
הסוציולוגיה של תורת הרב קוק ותלמידיו, היחס לחילון וחילוניות, תפיסת השפה, תפיסת האלוקות, תורת הצדיק, האם תורת הרב קוק עוד רלוונטית לימינו? האם הרב שג"ר הוא הרב קוק הפוסט ציוני דתי/חרדי?