הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 4 – תפיסות האלוקות ברב קוק

הרב נעם סמט • 16.11.2020

עיון בתפיסות שונות של האלוקות בפסקאות שונות באורות הקודש ובכתיבות של הרב שג"ר עליהן.