הרב קוק והחסידות

הרב יאיר דרייפוס • ה טבת תשע"ו

על המתח בין אוטופיות וריאליה הלכתית, ועל יחסו של הרב קוק לחסידות.