תורת הרב קוק לדורנו 1

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

שיעור ראשון בסדרת שיעורים בכתבי האי”ה קוק והקשרם לדורנו.שנת הלימודים תשע”א-ב.ז’ אלול.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435