הרב שג”ר והרמב”ם

איתן אברמוביץ • כ"ד סיוון תשע"ו

עיון במקומה של דמות הרמב”ם בהגותו של הרב שג”ר, על ה’הימור’ שבקבלת המציאות כפי שהוא ועל אופייה של האמונה המתעצבת בעקבות כך.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435