הרב שג"ר ומהרי"ל בלוך

הרב נעם סמט • כ"ד סיוון תשע"ו

על יחסו של הרב שג"ר לתפיסת לימוד הגמרא של המהרי"ל בלוך, ראש ישיבת טלז. על היחס בין מיסטיקה, משמעות וחילון.