הרב שג"ר ותורות המזרח

הרב אלחנן ניר • כ"ד סיוון תשע"ו

על תפיסתו של הרב שג"ר לגבי המתח בין המזרח למערב, ועל מקומה של היהדות ביניהם.