הרהורים לגבי מחיית עמלק

אור יחזקאל הירש • תשס"ח

כריתת הברית, הרמת הידיים מעל הראש וההחלטה שהמקום בו אתה נמצא, לא משנה מה הוא – הוא "ארץ ישראל" – הם הם הניצחון האמיתי על עמלק.שיח לשבת פרשת צו-פורים.