הרהורים על הזיכרון – שיחה לשבת זכור

הרב יאיר דרייפוס • יא אדר תשע"ז

על הקשר בין זיכרון הברית, זיכרון מחיית עמלק וזיכרון השבת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435