הרחבת הגבולות

אלחנן ארזי • תשס"ז

הכניסה לארץ מאופיינת בכניסה לעולם של חול וחומר. השפת אמת רואה בהתרת איסור בשר התאווה קריאה ליצירת חיים חדשים. שיח לשבת פרשת ראה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435