הרחקה בין בשר לחלב

הרב נעם סמט • כב סיוון התשע"ו

שיעור שישי בלימוד פרק 'כל הבשר' והלכות בשר וחלב: ניתוח הסוגייה השניה של הפרק – הרחקה בין בשר לחלב – הפערים בין חלקיה ושיטות הראשונים.