הרעות והטובות

צבי רוט • תשס"ז

אמנם מובטח לנו שלעתיד לבוא נימצא מעבר לטוב ולרע, אך עד אז הדרך עוד רחוקה ועלינו לבחור בדרך הטוב.עם זאת, יום אחד בשנה, המבט על שני סוגי המעשים הוא מבט כללי המשקיף מלמעלה, והרשעים ממלאים תפקיד חשוב בדיוק כמו הצדיקים; יום שבו גם מעשי הרשעים הופכים לשגגות ולזכויות.מבט מדרשי על יום הכיפורים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435