השבת ורק אז… המשכן

צבי ויינגרטן • תש"ע

האיסור על עשיית מלאכה קודם לציווי לבנות משכן והוא גם מעמיד אותו ומבסס אותו. שיח לשבת ויקהל פקודי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435