התגלות שיעור 8

איתן אברמוביץ • תשע"ה

מריה”ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה – שיעור 8

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435