התודה והשלמים

יונתן גרינבוים • תש"ע

דיון בסדר הקרבנות המשתנה מפרשת ויקרא לפרשת צו (שאחריה) וקישורן לשבת הגדול על פי השפת אמת. שיח לשבת צו-הגדול.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435