התוועדות יט כסלו

 • תשע"ב

יט כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435