התחדשות התודעה בפסח

נתנאל יחיאלי • תשס"ח

שינוי התודעה החיצוני קורה ממילא בפסח. בשביל לראות לחם סתמי ורגיל כאויב שצריך להשבית, לבער, לבטל ולשרוף דרוש ניד די משמעותי בתודעה. נותר לנו העולם הפנימי, שיכול לחפש את הפשר והמשמעות של החג בעולמו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435