התחדשות ומיחזור

הרב יאיר דרייפוס • ה' שבט תשע"ו

קריאה בדרשת זוהר המדמה את הצדיק לגנן, ודיבור על המתח בין ההתחדשות לשמירת הקיים.