התפילה ועיצוב המרחב

איתן אברמוביץ • ז אדר תשע"ח

על האופנים השונים שבהם התפילה מעצבת את המרחב בו אנו חיים. מתוך יום העיון 'על דעת המקום', לקראת הפרידה מבית המדרש הישן.