התפילה ועיצוב המרחב

איתן אברמוביץ • ז אדר תשע"ח

על האופנים השונים שבהם התפילה מעצבת את המרחב בו אנו חיים. מתוך יום העיון ‘על דעת המקום’, לקראת הפרידה מבית המדרש הישן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435