התפיסה המתנגדית של ה'תורה'

הרב שמואל ריינר • תשע"ב

שיעור מרצה אורח – הרב שמואל ריינר ר"י מעלה גילבוע ובנו של ר"י קול תורה לשעבר. השיעור עוסק ביחסו של העולם הליטאי לתורה ולחיים.