ואחד תרגום

רולי בלפר • תשס"ט

על מגדל בבל, המספר את סיפור איחוד השפה ופירודה. שיח לשבת נח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435