ואלה השמות

אורי מייטליס • תש"ע

פרשת השמות מזמינה אותנו לבחינה מחדש של מושג “השם” כפי שעולה מדברי הוגים שונים. מה קורה כשאני אומר את מילת הקסם – “סוס”. שיח לשבת שמות

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435