ואלה שמות

שילה אנקור • תשס"ז

לאחר סיום תקופת ה'בראשית', פרשתנו פותחת אותנו לעולם השמות, שהוא ראשיתם של עולמות הקריאה והדיבור המתגלים בחומשים הבאים. שיח לשבת פרשת שמות.